Objavljeno: uto, 25. sep, 2012.

Održan okrugli sto „Strane direktne investicije i njihov uticaj na nacionalne ekonomije“

americka privredna komora u 300x80 Održan okrugli sto „Strane direktne investicije i njihov uticaj na nacionalne ekonomije“PODGORICA – Crna Gora treba da nastavi sa stvaranjem održivog poslovnog ambijenta, koji će privući nova ulaganja – ocijenjeno je na okruglom stolu na temu „Strane direktne investicije i njihov uticaj na nacionalne ekonomije“, koji je održan u ponedjeljak u organizaciji Američke privredne komore u Podgorici – AmCham.

Direktne strane investicije su, kako je ocijenjeno, veoma značajan pokretač razvoja svake ekonomije.

Pomoćnica ministra finansija Biljana Šćekić saopštila je da je preduslov za privlačenje stranih investicija konkurentan poslovni ambijent i informisanje investitora o potencijalnim mogućnostima zemlje.

- Jedan od ključnih elemenata konkurentnog poslovnog ambijenta je konkurentan poreski sistem – poreske stope, efikasna administracija i ravnopravan poreski tretman stranih i domaćih investitora. Vlada promoviše konkurentan poreski sistem, posebno imajući u vidu da su porez na dobit pravnih lica i porez na dohodak fizičkih lica najniži u Evropi, dok je PDV među najnižim. Tokom krize održali smo sve osnovne poreske stope na niskom nivou, upravo kako bismo privukli stane investitore i očuvali dobre uslove za razvoj biznisa – navela je Šćekić.

Ekspert za političku ekonomiju i autor brojnih studija o uticaju velikih kompanija na ekonomske sisteme Itan Kapstajn predstavio je studiju uticaja Coca-Cola sistema na zemlje EU.

- Svako radno mjesto u Coca-Cola sistemu otvara 12 novih radnih mjesta u kompanijama koje čine dio lanca vrijednosti Coca-Cola sistema u Evropskoj uniji. Većina kompanija i vlada razmišlja o direktnom uticaju industrija, ali treba razmotriti i indirektne uticaje prvenstveno kroz nova radna mjesta i dalji razvoj vještina. Ovo znači da imamo multiplikovane ili indukovane efekte, kroz veze sa lokalnom ekonomijom, odnosno preko lanca nabavki, ulaganje u uslužnu i maloprodajnu mrežu i slično – rekao je Kapstajn i poručio da je bitno da se ovaj lanac održi konkurentnim.

Ramon Vajdinger, generalni direktor kompanije Coca-Cola Hellenic za Srbiju i Crnu Goru, ocijenio je da su glavni izazovi za poslovanje u Crnoj Gori u odnosu na region prvenstveno administrativni.

- Ovo nije samo problem u Crnoj Gori, ali je za velike kompanije u svakoj zemlji veoma bitno pitanje predvidljivosti poslovanja na održivi način. To znači da treba omogućiti kompanijama da se prilagode srednjeročnim vizijama, kako bi mogle da razvijaju poslovne odluke na tržištima na kojima žele da posluju još godinama i decenijama – saopštio je Vajdinger.

Okruglom stolu su pored članica AmCham-a i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori prisustvovali i predstavnici ministarstava finansija, ekonomije i održivog razvoja i turizma, poslovnih udruženja i asocijacija i ekonomski analitičari.

R. E.

Najnovije u rubrici