Objavljeno: sub, 20. okt, 2012.

U Crnoj Gori postoji 14 privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju

Osim posredovanja u zapošljavanju domaćih i stranih radnika, agencije mogu organizovati obrazovanje i osposobljavanje odraslih, profesionalnu rehabilitaciju teže zapošljivih lica, javne radove, sprovođenje i drugih mjera aktivne politike zapošljavanja

Piše: Zorica Sredanović

BLG JobsearchStaffAgency reg 300x161 U Crnoj Gori postoji 14 privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanjuPODGORICA – Privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju imaju aktivnu ulogu na crnogorskom tržištu rada. Mogu obavljati gotovo sve djelatnosti kao nacionalna služba zapošljavanja. Licencu za rad kod nas ima 14 agencija.     

- Cilj izmjena zakona iz oblasti zapošljavanja je približavanje naših propisa zakonodavstvu Evropske unije, gdje privatne agencije za zapošljavanje imaju sve veću ulogu u posredovanju u zapošljavanju, savjetovanju o izboru posla i stručnom osposobljavanju i pripremi za zapošljavanje – za Pobjedu kaže pomoćnik ministra za tržište rada Vladimir Radovanić.

On to potvrđuje podatkom da privatne agencije za zapošljavanje u EU posreduju u zapošljavanju za oko sedam miliona radnika godišnje.

Generator za mlade

- Poznato je da su privatne agencije za zapošljavanje u EU generator za mlade obrazovane kadrove, kao i nekvalifikovane radnike, te da više od 45 odsto mladih prvi posao nađe preko privatne agencije za, a od toga više od 50 odsto njih nakon godinu dana nađe stalan posao – objašnjava Radovanić.

Podaci Zavoda za zapošljavanje pokazuju da za veliki broj poslova koji se nude ne mogu se pronaći odgovarajući profili, te da problem ne predstavlja samo nedostatak radnih mjesta, već i neprilagođenost radne snage potrebama tržišta rada.

- Vođeni iskustvom zemalja EU, planirano je da se ovakvo stanje tržišta rada popravi kroz adekvatno regulisanje uloge privatnih pružilaca usluga posredovanja i podrške zapošljavanju, kojim treba omogućiti da ravnopravno djeluju na tržištu rada Crne Gore – naglašava Radovanić.

Reformom zakonodavstva iz oblasti zapošljavanja, počev od 2004. godine u naš sistem postepeno su uvođene agencije za zapošljavanje, a izmjenama u 2010. i 2012. godni agencijama je omogućeno da ravnopravno učestvuju sa Zavodom za zapošljavanje kada je u pitanju aktivna politika zapošljavanja.

Nadležnosti

Ministarstvo rada i socijalnog staranja izdaje agencijama za zapošljavanje dozvolu za rad, pod uslovom da ispunjavaju kriterijume u pogledu prostora, kadra i opreme, propisane pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova zapošljavanja u agencijama za zapošljavanje.

Shodno Zakonu o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, Ministarstvo je do sada izdalo 14 dozvola za rad agencijama za zapošljavanje. Agencija može obavljati sljedeće poslove: informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja, posredovanje u zapošljavanju lica koja traže zaposlenje i stranaca koji traže zaposlenje u Crnoj Gori, posredovanje u zapošljavanju građana Crne Gore u inostranstvu, u skladu sa posebnim zakonom, obrazovanje i osposobljavanje odraslih, profesionalnu rehabilitaciju teže zapošljivih lica, javne radove, sprovođenje i drugih mjera aktivne politike zapošljavanja.

Na pitanje Pobjede da li se agencije pojavljuju kao uvoznici radne snage, Radovanić je kazao da one mogu samo posredovati u zapošljavanju stranaca. Pod posredovanjem se podrazumijeva pružanje stručne pomoći nezaposlenim i drugim licima u pronalaženju i izboru zanimanja, kao i stručnu pomoć poslodavcima u zadovoljavanju njihovih potreba za kadrovima.

- Prema tome, agencije se bave posredovanjem u zapošljavanju stranaca u smislu povezivanja interesa domaćih poslodavaca i radne snage iz inostranstva, ali za svaki rad stranaca, bez obzira ko posreduje njegovom zapošljavanju, mora se dobiti radna dozvola, koju izdaje Zavod za zapošljavanje i boravišna dozvola, koju izdaje MUP – pojasnio je pomoćnik ministra.

Kao primjer dobre prakse on izdvoja Career team, jednu od  prvih privatnih agencija za posredovanje pri zapošljavanju u Crnoj Gori.

Ciljeve Career team ostvaruje kroz osnovne aktivnosti (regrutacija i profesionalna selekcija kandidata, privremeno zapošljavanje), edukativne programe (kursevi stranih jezika) i treninge poslovnih vještina, kao i kroz različite projekte. Posebnu pažnju zavređuje Career ways – sajam kadrovskih potencijala namijenjen ljudima sa višom i visokom stručnom spremom. Sajam te vrste je, do sada, održan već devet puta.

Za više od šest godina koliko postoji, Career team je, prema rezultatima koje je ostvario poslovanjem, postao lider na tržištu Crne Gore. Može se pohvaliti bazom od oko 12.000 radnih biografija i više od 4. 000 indirektno ili direktno zaposlenih kandidata.

Kadar za ugostiteljstvo

Trening centar ,,Gastronom klub Vuka Mitrovića“ je licencirani organizator obrazovanja za odrasle, koji već 13 godina uspješno izvodi programe obrazovanja za zanimanja u ugostiteljstvu: kuvar, pomoćni kuvar, konobar, pomoćni konobar, pekar, recepcioner, sobarica i saradnik u wellnessu. Od 2000. centar sa velikim uspjehom sarađuje sa Zavodom za zapošljavanje u cilju prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih koji se nalaze na evidenciji lokalnih biroa rada, kako bi na ovaj način stekli šansu da se sa novim stručnim znanjima, odnosno novom kvalifikacijom, lakše uključe na tržište rada i obezbijede sebi zaposljenje.

Agencija za zapošljavanje ,,GATA“ formira jedinstvenu bazu podataka koja sadrži informacije o svim polaznicima, njihovom aktuelnom statusu i raspoloživosti za zapošljavanje.

- Zahvaljujući brojnim kontaktima sa privrednim subjektima iz oblasti turzima i hotelijerstva, Agencija najprije posreduje u organizaciji obavljanja stručne prakse kako bi polaznici unaprijedili praktična znanja i vještine u konkretnom radnom ambijentu i kontaktu sa stvarnim gostima, i time ostvarili uslov za dobijanje sertifikata. Nakon sticanja sertifikata, Agencija se takođe angažuje u posredovanju pri ugovaranju sezonskog ili stalnog radnog angažmana za polaznike, pri čemu oko 70 odsto njih najčešće ostaje radno angažovano u ugostiteljskom objektu u kojem je realizovana i stručna praksa – kaže izvršni direktor agencije ,,Gata“ Anita Mitrović-Milić.

Partner Zavodu za zapošljavanje je i agencija ,,Pamark“ iz Podgorice. Ta agencija bavi se obrazovanjem i osposobljavanjem odraslih, organizuje kurseve računara, engleskog i italijanskog jezika, zatim programe za poslovne administratore. U saradnji sa slovenačkim Zavodom ,,Papilot“, našim ZZZ, Pamark sprovodi programe profesionalne rehabilitacije, radne i socijalne integracije osoba sa invaliditetom.

Ustupanje

Osim agencija za zapošljavanje, koje se osnivaju u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, naš sistem poznaje i agencije za privremeno ustupanje zaposlenih čiji je status regulisan Zakonom o radu. To znači da se radi o dvije različite vrste agencija.

Agencija za ustupanje zaposlenih može obavljati poslove ustupanja zaposlenih kao jedinu djelatnost i mora da ima dozvolu izdatu od ministarstva. Sva prava iz rada i po osnovu rada zaposleni ostvaruje kod agencije za privremeno ustupanje zaposlenih, na osnovu ugovora o radu na neodređeno ili određeno vrijeme.

Ugovor o radu mora da sadrži i podatak: da se ugovor zaključuje radi ustupanja zaposlenog za privremeno obavljanje poslova kod drugog poslodavca.

Agencija za privremeno ustupanje zaposlenih je dužna da zaposlenom isplati ugovorenu zaradu za obavljeni rad kod drugog poslodavca i u slučaju kad drugi poslodavac ne ispostavi agenciji za privremeno ustupanje zaposlenih obračun ugovorene zarade.

Ove agencije u suštini imaju ulogu poslodavca. Radnike ustupaju austrijska egencija ,,Trenkvalder“ sa sjedištem u Budvi i njemačka ,,Dekra! čije su poslovnice u Podgorici.

Posredovanje za rad u inostranstvu

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu, koji je skupštinskoj proceduri, bliže su definisane obaveze Zavoda za zapošljavanje i privatnih agencija prilikom posredovanja u zapošljavanju građana Crne Gore u inostranstvu.

Zapošljavanje kod inostranog poslodavca će se ostvarivati na osnovu prijave potrebe za zapošljavanjem kod inostranog poslodavca, koju su nosioci poslova zapošljavanja dužni da objave najmanje u dva dnevna štampana medija, oglasnoj tabli i internet stranici.

Poslovi posredovanja u zapošljavanju moći će se obavljati u saradnji sa nadležnim organima zemlje zaposlenja.

Takođe je predviđeno da nosioci posredovanja zapošljavanja u inostranstvu snose troškove prijevremenog povratka građana zbog nezakonitog posredovanja.

U cilju vođenja evidencije o građanima Crne Gore na radu u inostranstvu, prema predloženim izmjenama, agencije i domaći poslodavac su obavezni da polugodišnje dostavljaju Zavodu za zapošljvanje podatke o licima koja se zapošljavaju, odnosno upućuju u inostranstvo.

Dekra poslodavac za sto zaposlenih

Agencija ,,Dekra“ za ustupanje radnika posluje u Crnoj Gori svega pola godine i obezbjeđuje kadar za 12 kompanija, mahom stranih. Ona je u suštini poslodavac za 100 radnika, koji obavljaju privremene i povremene poslove u: Lukoilu, Brodogradilištu Bijela, Jugopetrolu, Hemomontu, Rošu, Alpini…

Predstavnik Dekre za Crnu Goru Maksim Gegović za Pobjedu kaže da svi radnici koje oni ustupaju poslodavcima imaju redovnu platu, od 1. do 5. u mjesecu, bez obzira da li je krajnji korisnik usluge platio agenciji.

- Ustupanje zaposlenog, novi je institut u našem zakonodavstvu. Dok su strane kompanije navikle na ovakav vid zapošljavanja, domaći poslodavci su još skeptični, mada su počeli da nam se obraćaju i državni organi – priča Gegović.

On objašnjava da je ustupanje radnika dobar vid suzbijanja rada na crno jer, kako kaže, nema izbjegavanja plaćanja poreza i doprinosa.

Sa sertifikatom na posao

Prema sadržaju programa utvrđenom od Centra za stručno obrazovanje, polaznici su u obavezi da nakon obuke u Trening centru koja traje do tri mjeseca, obave i stručnu praksu u trajanju od tri do šest mjeseci kako bi stekli pravo na dobijanje sertifikata o stručnoj osposobljenosti za određenu profesiju.

Tokom 2011. i 2012. godine, Agencija „GATA“ je kroz posredovanje u obavljanju stručne prakse i zapošljavanju polaznika Trening centra ostvarila saradnju sa brojnim poslodavcima, među kojima su: hotel group Montenegrostars, hotel The Queen of Montenegro, Budvanska rivijera, hoteli Iberostar, Maestral – HIT Montenegro, Residence, Aman Resorts, Vardar, Mimoza, Rivijera, Vile Oliva, Petrovac, Princess, Bar, hotel Gold Pljevlja, hotel Polar star Žabljak, te restorani Pržno, Franca, Marco Polo, Buljarica…

Anita Mitrović-Milić navodi da se u ovom periodu posredovalo u obavljanju stručne prakse i zapošljavanju 101 polaznika sa sljedećim kvalifikacijama: 48 kuvara, 22 konobara, 16 recepcionera, osam pekara, pet saradnika u velnesu, dvije sobarice.

Najnovije u rubrici