Objavljeno: ned, 03. mar, 2013.

Zdravko Begović: Naknada štete „po mjeri Evrope“

U zemljama Evropske unije novčani iznosi dobijeni po osnovu neosnovanog lišenja slobode za mjesec dana kreću se od devet do deset hiljada eura. Zato nije ni čudo što se u njima posebna pažnja posvećuje pitanju hoće li se nekome odrediti pritvor i koliko će taj pritvor trajati.

Zdravko Begovic predsjednik Advokatske komore 0604 2012 Bojana Cupic1 235x300 Zdravko Begović: Naknada štete „po mjeri Evrope“

Zdravko Begović

Razgovarali: Jovan Stamatović, Dragan Cvijović


Pitali smo Zdravka Begovića, predsjednika  Advokatske komore Crne Gore, da li su crnogorski propisi na „fonu“ evropskih standarda, kad je u pitanju naknada nematerijalne štete. Prema njegovim riječima, postupak naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode je regulisan: Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonikom o krivičnom postupku i objektivno ovi propisi su u skladu sa evropskom regulativom.

Prema sudskoj praksi u Crnoj Gori, kaže Begović, za 30 dana neosnovanog lišenja slobode dodjeljuje se novčani iznos od 3.000.00 do 4.000.00 eura u zavisnosti od toga koje krivično djelo je licu koje je lišeno slobode bilo stavljeno na teret, te da li se radi o povratniku u vršenju krivičnih djela ili pak licu koje nije dolazilo u sukob sa zakonom.

Iako nema precizne podatke o broju lica koji su neosnovano lišeni slobode u protekle dvije godine, Begović kaže da iz ličnog iskustva zna da je bilo dosta slučajeva neosnovnog lišenja slobode, te da je bilo slučajeva da su se neka lica neosnovano nalazila u pritvoru i po nekoliko godina (vrijeme koje se ne može platiti novcem).

„Umanjenje“

Interesantan je i njegov odgovor kako „prolaze“ žalbe Zaštitnika imovinsko – pravnih interesa pred višim sudovima.

- Po pravilu ovakve odluke prvostepnog suda potvrđuju i iznosi neosnovanog lišenje slobode za jedan mjesec mogu biti umanjeni za neki neznatni dio. Međutim, tome nije kraj budući da zakonski zastupnik države Crne Gore, kada su ispunjeni sudovi za to izjavljuje reviziju Vrhovnom sudu Crne Gore, koji gotovo uvijek prepolovi visinu novčanog iznosa, koji je određen nižestepenim presudama, što po mišljenju advokata jeste oportuna odluka, kojom se na neki način štite interesi države, kaže on.

Praksa u EU

- Što se tiče prakse u zemljama EU, novčani iznosi dobijeni po osnovu neosnovanog lišenja slobode su drastično veći nego što su kod nas i kreću se negdje u iznosu od 9.000.00 do 10.000.00 eura za neosnovano lišenje slobode za mjesec dana pa je logično i za očekivati da se u tim pravnim sistemima mnogo više vodi računa o tome hoće li se nekome odrediti pritvor ili ne i koliko će taj pritvor konačno i trajati – kaže Begović.

Čekajući izmjene Zakonika o krivičnom postupku

- Što se tiče Zakonika o krivičnom postupku koji se odnosi na način određivanja i vrijeme trajanja pritvora, apsolutno sam ubijeđen da tu treba izvršiti određene izmjene i taj zakon prilagoditi međunarodnim konvencijama kojima su na vrlo kvalitetan način definisani uslovi određivanja pritvora i maksimalna dužina njegovog trajanja – kaže Begović.

Zatvor umjesto novčane kazne

- U posljednje vrijeme najvjerovatnije zbog ekonomske krize je izražena pojava da se veći broj okrivljenih lica osuđenih na novčanu kaznu, odlučuje da novčanu kaznu zamijene zatvorom i provedu u zatvoru određeno vrijeme, a novac namijenjen za plaćanje kazne utroše na druge za njih važnije stvari. Naravno, do prije nekoliko godina to nije bila praksa jer su tada upravo osuđena lica tražili od nas advokata da im „završimo“ novčanu kaznu, ne pitajući koliko će iznositi novčana kazna samo da ne bi išli u zatvor – kaže naš sagovornik.

Najnovije u rubrici