Objavljeno: čet, 11. apr, 2013.

Studentski parlament UCG poslao predloge za novi zakon o visokom obrazovanju

PODGORICA – Studenti Univerziteta Crne Gore imaju pravo da budu uključeni u donošenje odluka koje su značajne za visoko obrazovanje, ali smatraju da njihov broj u tijelima koja odlučuju treba da bude veći – kazao je za Pobjedu student povjerenik UCG Miloš Pavićević.

 Univerzitet studenti 01 300x225 Studentski parlament UCG poslao predloge za novi zakon o visokom obrazovanjuStudentski parlament UCG uputio je radnoj grupi za izradu novog zakona o visokom obrazovanju prijedloge po kojima bi bili definisani upis, broj, rangiranje, prava, obaveze i status studenata UCG.

- Statutom Univerziteta regulisano je da minimalni procenat učešća predstavnika studenata u organima od značaja za visoko obrazovanje treba da bude 20 odsto ukupnog broja članova tih tijela. Do sada je bilo 15 procenata, što se ne primjenjuje u mnogim situacijama i na mnogim nivoima – kazao je Pavićević.

Standard

On je naglasio da su se predstavnici studenata državnog univerziteta sastali sa evropskim zvaničnicima zaduženim za obrazovanje, koji su preporučili da u tim tijelima bude 25 odsto predstavnika visokoškolaca.

-Mi se nadamo da će u Senatu Univerziteta Crne Gore, Upravnom odboru UCG, Vijeću univerzitetskih jedinica i drugim tijelima u kojima se donose odluke, biti omogućeno što veće učešće visokoškolaca, čime bismo dobili mogućnost da u još većoj mjeri predstavimo svoje interese i poboljšamo kvalitet studiranja – rekao je Pavićević.

Rok

Kako se navodi u dokumentu SP, jedan od prijedloga je i da student kome su ostala nepoložena bilo koja dva ispita, iz studijskog programa upisane godine, ima pravo da ih polaže još jednom u dodatnom roku, prije početka naredne studijske godine.

- Od izuzetnog je značaja da novim zakonom o visokom obrazovanju bude predviđen i dodatni, avgustovski rok koji se na Univerzitetu Crne Gore sprovodi u posljednje dvije godine, ali nije definisan nijednim aktom. Zbog toga se svake godine ponovo mora donositi odluka o uvođenju tog roka – rekao je Pavićević.

Prema njegovim riječima, SP će tražiti da se poštuju i obavezna pravila o osnovnim i specijalističkim studijama.

- Na pojedinim fakultetima dešava se da profesori ne poštuju pravila vezana za  popravne kolokvijume – kazao je Pavićević.

Prava

Visokoškolci državnog univerziteta posebno insistiraju na tome da broj studenata određuje Ministarstvo prosvjete, na prijedlog univerzitetske jedinice, u skladu sa potrebama tržišta. Traže i da studenti imaju pravo na završetak studija u što kraćem roku, kao i na upisivanje predmeta iz drugih programa.

Prema riječima Pavićevića, Studentski parlament UCG će insistirati da se u zakonu definišu prava studenata sa invaliditetom, kojih na UCG ima 30.

- Treba da im se obezbijede prilazi prilagođeni fakultetima, potrebna literatura i još mnogo toga što je neophodno za njihovo školovanje  – kazao je Pavićević.

On je istakao da će predstavnik studenata UCG usmeno saopštiti njihove prijedloge desetočlanoj radnoj grupi za izradu novog zakona o visokom obrazovanju. Za sada su, kako pravila nalažu, najvažnije prijedloge dostavili u pisanoj formi.

H.Mandić

Najnovije u rubrici