Objavljeno: ned, 04. avg, 2013.

Mojkovac: 45 godina nakon sječe panj jele odbija da umre

MOJKOVAC – Inžinjer šumarstva, Dragan Marković, iz Mojkovca, pronašao je, nedavno, u šumama Visitora panj jele koji je i dalje živ, iako je njegovo stablo odsječeno prije tačno 45 godina!

hrane ga susjedi panj na Visitoru 300x168 Mojkovac: 45 godina nakon sječe panj jele odbija da umre- Ovakav dosta rijedak slučaj u stručnoj literaturi je opisan kao srastanje korijenova. Panj jele može da živi i do 100 godina, ukoliko njegove žile uspiju da se povežu sa korijenovim sistemom jedne ili više susjednih jela, što se i u ovom slučaju dogodilo. Ne zna se jedino da li je došlo do srastanja sa jednim korijenom,  ili više njih. Na drugoj strani, jedan korijen može da hrani više panjeva, pojasnio je Marković.

Panj sa Visitora ne samo da je živ, već i dobija na debljini, ali vrlo sporo. Godišnji prirast je izuzetno mali, što pokazuje i velika gustina godova, zaključio je Marković, prilikom utvrđivanja starosti živog dijela panja. Inače, njegov centralni dio, koji je pripadao odsječenom stablu, je odavno mrtav.

Jela sa Visitora je posječena sjekirom, i to je djelo nekog šumokradice, što tada nije promaklo šumarima. To potvrđuju i dva, i danas vrlo jasno vidljiva šumarska žiga na panju – Ш Ш – šumska šteta!

R.Ć.

Najnovije u rubrici