Objavljeno: pet, 18. okt, 2013.

Registracija ili nezakonit boravak

U Crnoj Gori živi 4.800 raseljenih koji nijesu podnijeli zahtjev za regulisanje pravnog statusa. Oni rizikuju da se nakon 31. decembra nađu u poziciji stranca sa nezakonitim boravkom u Crnoj Gori.

PODGORICA – Rok za podnošenje zahtjeva za regulisanje pravnog statusa raseljenih i interno raseljenih osoba u Crnoj Gori ističe 31. decembra, a u Ministarstvu unutrašnjih poslova nijesu sigurni da će biti ponovo produžen, jer je to urađeno već tri puta.

Status

Konf MUPa i UNHCRa resavanje statusa raseljenih lica 1710 2013 Dobrilo Malidzan002 Registracija ili nezakonit boravakDirektor Direktorata za upravne unutrašnje poslove u MUP-u Abid Crnovršanin rekao je na konferenciji za novinare da u Crnoj Gori živi 4.800 raseljenih koji nijesu podnijeli zahtjev za regulisanje pravnog statusa. Oni, kako je upozorio, rizikuju da se nakon 31. decembra nađu u poziciji stranca sa nezakonitim boravkom u Crnoj Gori.

Crnovršanin je saopštio da u Crnoj Gori boravi 5.000 raseljenih osoba iz bivših jugoslovenskih republika i 11.000 interno raseljenih sa Kosova. Od 7. novembra 2009. godine, kada je počeo da se primjenjuje Zakon o strancima, podnijeto je 9.851 zahtjeva za sticanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem. Od tog broja pozitivno je riješen 6.831 zahtjev, a negativno 269.

Konf MUPa i UNHCRa resavanje statusa raseljenih lica 1710 2013 Dobrilo Malidzan015 Registracija ili nezakonit boravakCrnovršanin je kazao da je u postupku rješavanja 2.751 zahtjev. Crnogorsko državljanstvo dobilo je 1.100 raseljenih. Izdato je i 130 garancija za sticanje državljanstva, dok se u postupku nalazi 120 zahtjeva.

- Podaci o broju podnijetih zahtjeva govore da taj postupak ide sporo, jer je u ovoj godini od 1. januara do 15. oktobra, podneseno svega 597 zahtjeva. To pokazuje da se ni novim produženjem rokova tu ne bi mnogo promijenilo, jer ne postoji čvrsta opredjeljenost te populacije šta zapravo žele. Oni još vagaju da li da ostanu u Crnoj Gori i hoće li ako to urade izgubiti socijalna davanja koja primaju od matičnih država – objasnio je Crnovršanin.

Zahtjev

On je rekao da se najveći broj onih koji još nijesu podnijeli zahtjev za regulisanje statusa odnosi na interno raseljene sa Kosova. Podsjetio je i da su administartivne takse za regulisanje statusa snižene sa 380 na 40 eura.

Šef pravnog tima UNHCR-a Aleksandar Čađenović podsjetio je da raseljeni dobijanjem statusa stranca u Crnoj Gori dobijaju pun pristup osnovnim pravima.

- Potpuno smo svjesni njihovih problema i troškova oko kompletiranja zahtjeva za dobijanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem. Crna Gora jeste višestruko smanjila troškove za podnošenje zahtjeva, ali su oni u zemljama porijekla i dalje izuzetno visoki. Kada je riječ o interno raseljenim sa Kosova, oni da bi prikupili dokumentaciju moraju ići na Kosovo, i to najmanje dva puta, što povećava troškove i predstavlja veliki problem za njih – istakao je Čađenović.

On je raseljene pozvao da što prije apliciraju za sticanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem i podsjetio da im to omogućava da u narednih deset godina steknu crnogorsko državljanstvo.

Đ.Ć.

Foto: D.Malidžan

Najnovije u rubrici