Objavljeno: pet, 15. nov, 2013.

Podgorica – Skupština glavnog grada: Povećaće plate za 200 zaposlenih

Za ovu odluku glasalo je 26 odbornika vladajuće koalicije (DPS-LP-BS) i nezavisni odbornik Boban Vujačić, 15 odbornika opozicije bilo je protiv, dok je odbornik Narodne stranke Slaviša Guberinić bio uzdržan

PODGORICA – Skupština glavnog grada usvojila je u petak prijedloge odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika, kao i o zaradama i drugim primanjima lokalnih funkcionera i lica koje imenuje Skupština, kako u glavnom gradu, tako i u gradskim opštinama Tuzi i Golubovci.

Skupstina glavnog grada 1511 2013 Stefan Labovic 004 300x200 Podgorica   Skupština glavnog grada: Povećaće plate za 200 zaposlenih

Sa sjednice Skupštine glavnog grada, Foto: S. Labović

Ovim odlukama, za koje je glasalo 26 odbornika vladajuće koalicije (DPS-LP-BS) i nezavisni odbornik Boban Vujačić, 15 odbornika opozicije bilo je protiv dok je odbornik Narodne stranke Slaviša Guberinić bio uzdržan, predviđeno je, između ostalog, da se uvećaju zarade za 200 službenika u glavnom gradu.

- Ovim uvećanjima koja ne djeluju „preglomazna“ obuhvaćeno je ukupno 200 ljudi, od toga 70-ak vatrogasaca različitih zvanja, od onih sa srednjom do onih sa višom školom. Kada se taj iznos pomnoži sa utvrđenim koeficijentima i sa procentom uvećanja, uklapamo se u onaj iznos sa kojim raspolažemo – rekla je na Skupštini glavnog grada podnosilac prijedloga, sekretarka za lokalnu samoupravu Mišela Manojlović.

Pohvale od MUP-a

Gradonačelnik dr Miomir Mugoša istakao je da su za projekciju budžeta za 2014. godinu dobili pozitivno mišljenje od Ministarstava finansija, i da je u odnosu na ovogodišnjih 9.400.000 eura, za narednu godinu predviđeno 8.600.000 eura.

- Glavni grad dobio je juče i pohvale od Ministarstva unutrašnjih poslova da smo jedina lokalna samouprava u Crnoj Gori koja sprovodi politiku Vlade i poštuje propise oko racionalizacije – rekao je gradonačelnik Mugoša.

Šef Kluba odbornika SDP-a Đorđe Suhih kazao je da je za njegovu partiju neprihvatljiva mogućnost „uvećanja varijabilnog dijela zarade lokalnih funkcionera“.

- Time ćemo samo postići da oni bliži novčaniku mogu znatno bolje da prođu. Sekretar Skupštine dobija mogućnost varijabile, pa je najbolje biti na toj funkciji. Sekretar prima platu po dva osnova, i po osnovu odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika i o zaradama i drugim primanjima lokalnih funkcionera i lica koje imenuje Skupština – rekao je Suhih.

Sekretarka Manojlović je istakla da sekretar prima platu „samo po jednom osnovu, budući da ne prima funkcionerski dodatak “.

(Ne)blagovremeno

Iz SNP-a su u petak ponovo negodovali, iz razloga što su njihova dva amandmana odbijena zbog neblagovremenosti, a upravo su se, kako je istaknuto, odnosili na odluke oko zarada lokalnih službenika i namještenika.

- Urađena je jedna neprimjerena stvar. Na originalu dokumenta nema vremena zavođenja, a na kopiji dokumenta je „umetnuto“ vrijeme (12:30 časova). Riječ je o određenom vidu falsifikata dokumenta, koji smo mi uredno dostavili – rekao je odbornik Aleksa Bečić.

Parlament glavnog grada raspravljao je juče i o informaciji o stanju poslovnog prostora u vlasništvu glavnog grada, a usvojio je i prijedlog odluke o pretvaranju nenovčanog uloga glavnog grada u trajni ulog u AD „Plodovi Crne Gore“, zatim prijedlog lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije – razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u glavnom gradu 2014 -2018, kao i prijedlog lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih za isti period. Data je i saglasnost na Odluku odbora direktora „Sportski objekti“ o davanju u zakup poslovnog prostora. Skupština je prihvatila i prijedlog sudskog poravnanja preduzeća „Lipa“ i Agencije za izgradnju i razvoj glavnog grada, a usvojen je operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za glavni grad za 2014. godinu.

Matičari nepravedno izostavljeni?

Odbornici SNP-a Mitar Vuković i Nove srpske demokratije Miodrag Bešović smatraju da su matičari nepravedno izuzeti iz odluke o povećanju zarada loklanim službenicima i namještenicima.

- Činjenica je da matičarke imaju dodatan posao, ne provode vikend sa svojom porodicom, dolaze svojim autom, idu na vjenčanja koja se obavljaju u restoranima… Moraju posjetiti frizere, kozmetičare i imati elegantnu garderobu kad prisustvuju vjenčanju. Sve to ukazuje i na dodatne troškove. Mislim da su zaslužile da im se uveća zarada – rekao je Bešović.

Sekretarka Mišela Manojlović pojasnila je da matičari u glavnom gradu, shodno rasporedu, imaju vjenčanja svakog trećeg vikenda „i dobijaju 10 litara goriva za prevoz“.

Vladimir Tomović izabran za direktora Agencije za stanovanje

Skupština glavnog grada u petak je imenovala Vladimira Tomovića za izvršnog direktora Agencije za stanovanje. Takođe, usvojen je prijedlog oko imenovanja Žirija za dodjelu Nagrade „19. decembar“ za 2013. godinu koji čine: prof. dr Gordana Đurović (predsjednica) i članovi: Branko Banjević, Igor Vušurović, Dubravka Drakić, prof. dr Petar Ivanović, dr Đoko Jočić, Budimir Simonović, prof. dr Predrag Miranović, Ratko Odalović, Borislav Rašović, Ruždija Tuzović, prof. dr Goran Ćulafić i prof. dr Marko Camaj. Imenovana je i Komisija za dodjelu studentske nagrade glavnog grada za 2013. godinu, a prihvaćena je ostavka Ivane Radulović na članstvo u Skupštini Turističke organizacije i umjesto nje postavljen prof. dr Borislav Uskoković. Dr Ljubinko Kaluđerović imenovan je za člana Upravnog odbora JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.

M.Milačić

Najnovije u rubrici