Objavljeno: pet, 17. jan, 2014.

Riječ više: Direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vuković – Na stručnoj praksi 1.574 diplomca

Ove sezone tražene su osobe sa završenim fakultetom društvenih nauka, za oblast obrazovanja, kulture, zdravstva, zatim tehničke struke, jako malo sa fakultetom političkih nauka – kaže Svetlana Vuković

Piše: Zorica Sredanović

PODGORICA – Novim modelom stručnog osposobljavanja visokoškolaca namjera Vlade je bila da se napravi otklon od države kao najvećeg poslodavca. Sa drugom generacijom stručne prakse to se i uspjelo. Manje od polovine korisnika, njih 1.574, uključeno je u javni sektor.

Druga struktura

Svetlana Vukovic4 Riječ više: Direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vuković   Na stručnoj praksi 1.574 diplomca- Ove godine je promijenjena uloga. Nijesu se kao poslodavci pojavili organi državne uprave i lokalne samouprave. U programu učestvuju ustanove obrazovanja, kulture, javna preduzeća u većinskom državnom vlasništvu. Samim tim i struktura osoba koje su imale priliku da apliciraju bila je drugačija u odnosu na prošlogodišnji program –ocijenila je za Pobjedu direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vuković.

Najveći broj visokoškolaca sa završenim pravnim, ekonomskim i fakultetom političkih nauka stučno osposobljavanje obavili su lani u državnom sektoru.

- Ove sezone tražene su osobe sa završenim fakultetom društvenih nauka, za oblast obrazovanja, kulture, zdravstva, zatim tehničke struke, jako malo sa fakultetom političkih nauka – pojašnjava Vuković.

Prema njenim riječima, od organa državne uprave u program su mogli da učestvuju Vojska i Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Uprava policije i oni su tražili 186 osoba za oblast bezbjednosti.

Vuković smatra da je najbolji pristup programu imao sektor prosvjete. Predškolsko obrazovanje sa privatnim i javnim ustanovama, zatim osnovno, srednje i visoko uključilo je 830 visokoškolaca. U privatnim zdravstvenim ustanovama, apotekama, domovima zdravlja, bolnicama i Kliničkom centru stručno osposobljavanje obaviće 185 visokoobrazovanih.

Zakon

Primjena Zakona o stučnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem počela je u septembru 2012. Namijenjen je licima sa visokim obrazovanjem koji su stekli 180 kredita. Obavljajući stručno osposobljavanje, tokom devet mjeseci stiču iskustvo, koje im se računa kao 12 mjeseci.

- Program stručnog osposobljavanja nije nimalo jednostavan. Poslodavac mora da obezbijedi korisnika stručnog osposobljavanja, da utvrdi program, mora da imenuje mentora i na osnovu rada korisnika svakog mjeseca mora dostavljati izvještaj Upravi za kadrove i Zavodu za zapošljavanje, u kome se procjenjuje da li je korisnik zadovoljio ili nije – objašnjava direktorica Uprave za kadrove.

Vuković naglašava da je realizatorima programa teško pala činjenica da je određen broj visokoškolaca diplomirao nakon isticanja roka za prijavu, tako da nijesu stekli pravo za ovaj krug usavršavanja. Ako se ne snađu u međuvremenu, čekaće januar naredne godine.

Oko 2.500 visokoškolaca stručnu praksu obavlja u privatnim preduzećima, bankama, nevladinim organizacijama, političkim partijama.

Stručno i pripravnički različiti programi

Programom stručnog osposobljavanja ne isključuje se klasični pripravnički staž. Svi organi državne uprave i lokalne samouprave ukoliko imaju interes i sredstva mogu da raspišu oglas za prijem pripravnika.

- Riječ je o dva potpuno različita programa. Stručno osposobljavanje nije pripravnički. Lice na stručnom osposobljavanju ne zasniva radni odnos. Pripravnik dobija pripravničku platu, a korisnici stručnog osposobljavanja imaju nadoknadu. Pripravnik ima pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje. Lica na osposobljavanju, s obzirom da nijesu u radnom odnosu, nemaju pravo na penzijsko, a kao nezaposleni koriste zdravstveno osiguranje – objašnjava Svetlana Vuković.

Nedostaje kadar za pregovore

Proteklih dana Uprava za kadrove objavila je niz javnih oglasa za zapošljavanje visokoobrazovanog kadra.

Na pitanje da li su ta mjesta za visokoškolce koji su završili program osposobljavanja, Vuković je odgovorila da to ne znači.

- Na oglas mogu da se jave lica sa stručnog, iz drugih organa. Ne smijemo da dajemo nikom prioritet, osim rezultata rada – kazala je Vuković.

Ona je podsjetila da je predpristupnim programom Crne Gore od 2014. do 2018. utvrđeno da nedostaje kadar i treba da se određen broj ljudi rasporedi na te poslove, a dio će morati da se zaposli.

- Oni koji su završili program stručnog osposobljavanja, ukoliko zadovoljavaju kriterijume za program pregovora, mogu se javljati na oglase državnih organa – poručuje Vuković.

Najnovije u rubrici